Open main menu

Hebrews 5

Revision as of 05:27, 22 May 2009 by 58.164.65.6 (talk)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Welcome
to my
Mother Fucking Page



,:::,,,:,::::';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::::;;;;;;;;::::;;;;;;::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;''';;;;;;;;;;;;;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::::::::;::::
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;;;;;;;;;:::;;;;;;::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;''''''''''''';;;;;;;;;''';;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,::::::::::::::::::::;::::
;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::;;;;;;;;;:::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;'''';;;''''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;:,..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,,::,,,,,,::::::::::::::::::::::::::
';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'''''''''''''';;;;;;;;;::;;;;;;;.....```....,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::::::::::::::::::
;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::;;;;;;;::::;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';''''''''';;;;;;;:;;;;;:::;;;;;;,`........,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,,::::::::::::::::::::::::::;::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;:::::;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;'';;;;;;;;:::::;;;:::::;;;;,,,,,....,,.,,,.......,,,,,,,,,,,,::,::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::;::::::;;;;:::::,,,,,,,,,,,,,,,..........,,,,,,::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::
';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::;;;::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........,,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::;;;;:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,..,.....,,,,,::::::::::::::::::::::::::;;::::
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;::::;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........,,,,::::::::::::::::::::::;::::
';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;:::::;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;;;;;;;;;:;:::::::::::::::::::::;;;;;';,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,,,,...........,,,,:::::::::::::::;;::::
'''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::;;;;;';,:,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::,::::::::::::::,,,,..........,,,,:::::::::;;;:::
;''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;;:::::;:::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::;;;;';':::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::::,,.......,,:::::::::;::;:::
';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:::::::::;:;::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:::::::::::::::::::::::::;;;;;;';:::,:,,,,,,,,,:,,,:::::::::::::::::::::::::::::::,,,.....,,:::::::::::::::;:::
'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;;;;;;';::,:,::,:,,,,::::::::::::::::::::::::::::,,,,.........,:::::::::::::::::::;;:;
''''';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;;;;::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;';:::,,::::::,,:::::::::::::::::::::::,,,...........,,,::::::::::::::::::::::;::
;'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;::::::::::::::;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,::::::::::::::::::,,,,:::::::::::::::::;;;;;::,:,:::::::,::::::::::::::::::,,,......`......,,,:::::::::::::::::::::::::;:::
'''''';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::::;:;;;::::::::::::;;:;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,::::::::::::::,,,,,,,,,,,,::::::::::;;;;;:::::,:,::::::::::::::::::,,.............,,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::;
';''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:;;;;:::::::::::;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,:::::::::::::,,,,,,,,,,,,,:::::::::;;;;;';::::::::,,::::::::::,,,...........,.,,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
';''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:::::::::::;;;;;;;;;:;::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::;;;;;
::,::::::::,,,,,,................,,,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;'';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;:::;;;:::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::;;;;;:::,:,:::::,,,..............,..,,,,,:,::::::::,:::::::::::::::::::::::::::,:::,
;''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:::::::::::::;:;::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::;;;';::::,,:::::::,,,..........,,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::,
''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::;;';,,,:,:::::::::,,,,,,,,,.,,,,,,,,:,,,,,,,,,:::,:::::::::,,::::::::::::::::::::::,
;'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::;;;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::;;;';,,
:,,:::,,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,::,,,,:::::::::,,::;;:::::::,::,,
.,
;
;;;;;;;
;'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;;;::::;::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::::;;;:::,:,::,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;;,;:,::::::::::,
,,..;::;;;;;:;;';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::;;;;:::,,,:,,:,,,:,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,,,,,::::::::
..,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,::::::::;;;;;';,
,
,,
,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................:;......,,,,,,,,
..,,,,..
;;;;;;;;;';;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;:::::::::::;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,:::::::;;;;;;';,:,:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................:;,.............
,,,.
,
;;;;;;;;;;'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,,::::::::;;;;;:::,::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....::,.............
,
,.::::';;;;;;;;'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::;;;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,:,,::::::::,,,,,::::::::;;;;;;:::::::::,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,;:....``.......
,,
;;;;
,
::;;;;;;;;;;+'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::::::::::::;;;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::,,,::::::::;;;;;';:::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,......,:;...````````..
,,,,,
;;;;;;
:.,;;;;;;;;:'''';;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::::::,::::::::::;;;;;':::;::::::::::,,,:,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........::,..````````..
,.
.,
;
;;;;
.`,,.:;;;;;'+'''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::::::::::::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::;;;;'':::;:::::::::,::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................:::..`.```..`.`
.
,;;;;
;,,
,...,
;;;;;;+;'+'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;::::;;;;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,:::::::::::::::::::::::::::;;;'';::;::::;::::::::,:,,,,,,:,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................:::......``.`..
```,,,
,.,;;;;;++''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;:::::;;;::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,:::::::::::::::::::::::::::;;;;'':::;:::;:::::,::,:,,:,,:::::::::,,,,,,,,:,,,,........................,::.......`.`.`
.`,:.,,,.,;;;;;;++';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::::;;:::;;;;::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,::::::::::::::::::::::::::;;;;;''::;':::;::;;:::::,::,,,,,,:,:::::,,,,:,,,..................`````.....:::....```.`...
``,`.;;;;;;;;++';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;;;;::;:::::::::::::::;::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;'';;;';:;;:;;;::::::::,,,,:::,:::::,,,,....................``````......:::...`````.,.,
...;`..;;;;;;;'+'+''';;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;;;;;;;;:;;::::::::::::::;;;;:::::::::::::::::,,:::::::::::::::::::::::::;;;;;;;''';;;;;;;;;;;
;
,
,
,
,
,
,,,,..............`...`.````````......,
,...`....,,,,
';;;;;;;;;;;:,;';,:;;;;;;;;++''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::;:;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;';'+;;;;;';;;;;;:,;:::::::::,,,,,,,...............``.````.`.``````.....,::::.....,,,,,,,
';;;;;;;;;;+'++''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::;:;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;'''+;;;;;;;;:;;;:;;:::::,,,,,,,..................````````.`.``````....,:::;,...,,,,,,,,,
';;;;;;;;;;;;;;;';;;;
;;;;;;'';'+';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
::::::::::;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;+';';;:;::;;::;;::,:,,,,,................````````````..`.`````....,::::::.,,,,,,,,,,,
';;;;;;;;;';';;;;;;;;;;;;+;'''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;:;::::::::::::;;;;;;;;;:;;;:::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;''++';;;;:;;;:;;::;::,.:...............````````````..``,..``.`.`...:::::,,,,,,,,,,,,.,
;;;;;;;;;;;;;;';+;+''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;::;;;:;::::::::::::;;;;;;;;::;;;::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;'''+'';;;;;;;;;;;;;;
.
,,,,..........``````````.```..``,..``.``...,
,,.,,,,,,,,,,..
';;;;';;;::;;;;;;;;';++''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;::::;;;;;:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;'''''+';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:,:..:........`````````````..``..``,,..,,....,.;::,,,.,,,,,,,,,...
;;';;;;;;;;;;;;;;;;';+;''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::::;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;''''++';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;,.::.....````````````````..``....,,.,,`.,,.,,::,,,,.,,,,,,,,,,,,
;;;;';;;;;;;;;;;;;'++'+'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;''''++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;,:;:.,:.````````.``.``````..``.,.,,,,..,,.,,,,:,,::,,,,,,,,,,,::
''';;;';;;;;;+++''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::;::::;;;;;;;;;;''''++';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
,
,```````..```.``````....,,.,,,,.
,,,,,,,
,,,
,,,,,,,,,,,,,
';;;';;;;;;;';;;;;';;+'+++'''';;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;:::;;;;;;;;''''''++';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;,````````````.``..`.`,,.,,.,,,,,,,,,,,,,
.,,,,,,,,,,,,,
,,
';;;;;;';;;;;;;';;';;;'+++''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::;;:;;;;;;;;;'''''''+++;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,::``,`.`.,`.```,```...`.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,:,,,,,,,:::::
';+++;'''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;
;
;;;;;;;'''''++++'';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.,,...`
`.```.``..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
;
'+';';+';+'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;''''''+++++;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;
...,.;.````.`.,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
;;';;;'+'''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';'''''+++++'''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;,,,::`;.``....`..,,,,,,,,.,,,,,,,,,,::,::,:::::,,::::::::
;;''''';;+'+';'''''';;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''+++++''''''';;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;
;;
,;,``
..,`,,,,,,,,,,,,,
,
,,,
,
,,
,
::::
';;;';;';;';;'+;;+++;;';'''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''''++++'+'+';';;;;;;;;';';;;,..,
,;
;;;;;;
;;;
;
,.;`,
.,,,,,,,,,,,
,
,,
,
:,,,,::::::::
'';;;+;;'''''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''''++'+''''''''';;;;;;;;;;;;:,,,,,:,,:;:;;;;;;';:;;.;,,,,,:,,,,,,,,:,,,,:,,,,,,::::::::::::::::::::
';
;;';;;;;;';;;;;;+++'''''''';;';;;;;;;;;;;;';;;;;';;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''''++++++'''''''''';;;;;;;;;;;;;;:..,,,,:;;;;;;;';:;;;::,,:,;,,,,,:::::::,,,,,,,,::::::::::::::::::::
';;;;;;;;';;';;;;;;++''''''''''''''''';;';;;;;;;;;;';';;;;;;;;';';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;''''''++++++++++''''';;;;;;;;;;;;;;;;..,.:.::;;;:;::';,';';;,:;,;,,:,:;:::;,:::::::::::::,:::::::::::::::
'
;;';'';;;;';;;;:'+;+''';;''''''''''';;;;;;;';;;;;;';';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;''''++++++++'''''''''';';;;;;;;;;;';';;;;,;
,;
;
.,
,
'
;;';;
;;
;
,;,;;
;
::::,:::,,:::::::::::::::
,.,
;;;;;;
;;;;;;
'
;;;;;;';;;;;;';;';'+++;;''''''''''''';;;;;''''''';;';;;;;;;;;;;;;;;;;;';;'''''''''''''++++++++++'''''''';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;,.,..,,,;;;;;';',;;:;:,';':;::':::;:,,,::::::::::::::::::::::
,...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;';;;;;;:';;;;+';;;'+++;;''''''''''';;';''''''';''''''';;';;;;;;;''''''''''''++++++++++'''''''';;''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;::,.:.:,:;;;;';':';;';:::;:;':::;::::::::::::::::::::::::::
....,;:,:;;;;;;;:;';;;;;';;;;;;';;;;';;';;;;:;;;;'+'++';;'''''''''';';;;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+++++++++''''''''''';';';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;,,',:;;;;;;;;;;';;';;::':;':::':::;;:::::::::::::::::::::

.:;;:;;:,....,;..,;;;;;;;;:;;;;;;;;;;'';;;';;';;;;;';;;++;:'+;;'''';''''';;';;;''''''''''''''''''''''''''''''++++++++'+''''''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;';;;:':;'::;;:::;;::::::::::;:::::::::: ..:;,,::.....,:...;;::;;;';;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;+';+;;;';;+;;;+;;';;;:';;;;'''''';'''''''''''''''''''''''''''+++++++++++++''''''';'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;';;'::';:::;;:::;:::::::::;;:::;:: .`.:,,,,.....,,,..,...;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;';;;;;';;;;;;;;;;;;+;;;':;'+;;;''''''''''';'''+++++'++++++++++++++;''''''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;'::';;;;;;::;;;:;;:::::::;;:::: .`..,,,......,,,......;;:,:';';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;':;';;;;;;;;;';''''';++++;++'+++++++++++++++'+++';'''''''''''''';;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;';;';;';;;;:;::';::;;:;;:::;::;;;; ,...`.,,......,,......,....;';:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';';':;;;;;;+:';;+';;;';';;++'+++;;++;;+++;++;++++;++++++++++''';'''''''''''''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;';;;;:;:;;;:';::;;::::::::;; .,.....,......,,...........;:..,:;';;;;;;;';;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::';:;;;;;;;+';';;;+;'+++++++;;++;;++;;;'+';'++++++'++;;;'''''''''';';;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;::::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;':':;;:;';::;;;::::::;;: .,,....,,....,,,....`............,:;;;;;;;';';;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::';;;;;;'+;;:+';';;;';+++''++++;;;+;;;;;+';;'++'+++++;;;;;';;';;';';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::,,:;;;;;;;;;;;;;;';;;;;';';';;;;:';';;';';:';:::::::;;; ,..,....,....,,,.........`........:;;;;;;;;;;;;;';';;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;:;;;;;;;';;;;;';;;;''';;+;;;';;;;';;;'+'++'';;;;';;;;';;'''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,::,,,,.,;;;;;;;;;';;;;;;;;';;;';;;;;;';;';';:';:;;::::;;; .,,.,,,.,,...,,,....`............,;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;';';;;;;;;;;;:;;:::;;;;;;;:;::;;;:;;;;;;';;;;;;';;;;;;';;;;;;+;';;';;;'++';';;;';;';;;';;;';;;;;;;;;';;;;;;;';;;;;;;;:::.,,:,,,,;;;;;;;;;;;;;;';;;';';;;';';';;:';:;;;;;;;;; ..,,,,,::::::::,...`...........,::,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;:;;;;;;:::;;:;;::;::;;;:;;';::;:;;';;';;;+'+';;;;;;;;;+;;;;';';;+'';;;;;;;;;;;;;;;;;';;';;;';;;;;;;;;';;;::;;;'::,.....:;;;;;;';;;';;;';;;;';;;';;;'';';;;';;;';:':;;;;;;; ..,,,::,,`..,,,,..........`...,......:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;++#@@@@#+';;;;;;;:::;;;;:::::::::::;::::;':;;;;;';;;;;;'+':;;:;;;;';;;;;;;;';;;;;;';;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::;;;;::::::;;;:::.,,:;:;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';';;;;;;;;;'; ,,,,:...,.,,,,,@@@@@@@@@@@@@@........:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#@@#;,` `.;#@@#;:;;;:::;;;;:::#@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@@@@@@@;;;';;'#@@@@@@@@@@@;;;;;;#@@@@@@@@@@#;@@@@@@@@@@@@@@@;;;;;;';;@@@@@@@@@@@;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;;';':;;'; ,,,:,,,,,.:::;,@ @.......:;;;';;;;;;;;;;;';;@@;  ;@@;;;;::;:;;:::@ @;;:;;;;;;';;;;;:;;;;;;;;;;;;@  ;#;;';';;;@ @;';;;;;@  :#;@ @;';;;;;;;@ @;@  ;';;;';;':';; .,:,,,:,,;;::::@ @.,..,,,;;;;';;;;;;;;;;;'#@, ,@#:;;::::::::@ @;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;';;;;;;;;@ `@;;;;;;;'@ ++;;;;;;@ #+;@ @;;;';;;;;@ @:@  ;';;;:';; .;,,::;::;:;,,,@ @...,,:;;;;;;';;;;;;;;;;@# [email protected];:::::;;::@ @;;;;;;;;;';;;;;;;:;;;';;;;;;;;#: @;;;;;;;#' [email protected];;;;;'# @;;@ @;;;;;;;;;@ @:@  ;';';';; .:,:;:;;;:::,,,@ @,:;;;;;;;;';;;;;;;;;@: ,@;:;:::::;@ @;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;';;;;;;;# @;;;;;;;@. @;;;;#, `@;;@ @;;;;;;;;;@ @:@  ;'';;' ..::;,,.:;,.,,,@ @;;;;;;;';';;;;;;;@: [email protected]::;:;;:;@ @:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:@ '+;;;;;;@ @;;;;;;;@  ;#;;@ @:;';;;;;;@ @:@  ;''''';; .,:;;,,..;..,,,@ @;;';;;;;;;';;;;;;;;;@; ,@:::;;:;@ @;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;@ [email protected];;;;;;@ +#';;;;;@ @;;;@ @:;;;;;;;;@ @:@  ;'';';;' .:,,::......,,,@ @;;;;;;;;;;':....,:;##  ;#,;;;:;@ @;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;#; @;;:;;++ [email protected];';;:'# @:;;@ @;;;;;;;;;@ @:@  ;''''; .,,:::.,....::,@ @;';;;;;;;.......:@ @';;;;;@ @;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;'@ @;;;;;@. @;;;;:#: `@:;;@ @;;;;;;;;;@ @:@  ;';; ....::......::[email protected] @;;';';:..`[email protected],  :#@'` `@:::;;@ @;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@ ++;;;;@ @;;;;;@ '+;;;@ @;;;;;;;;:@ @:@ ''; ````.....,.,:,,@ @,;';;';;:..`[email protected] `@#';[email protected]' @':;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;:@` ,@;;;;@ ++;;;;@ @;:;;@ @;;;;;;;;:@ @;@@@@@@@@@ @@@@@@@@';; .```.,..,,,,:,;@ @..,;';',..`...#; @;;;;;;@: [email protected]:::;@ @;;;;:;;;;;;;;:;';;:;;;;;;;;;;;;;#' @:;:'+ `@;;;'# @;;;;@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;''''''; ..`..::,:,,,';[email protected] @....:';;..``[email protected] @+:;;;;;;@ @:;;:@ @;;;;;;;;;;;;;;;;;'::;::;;:;;;;;;;@ @;;:@, @:;;#: [email protected];;;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;';;;''''''' ,,,,:::'+;::+#[email protected] @`....:;..``..:@ @,,,,:;;;@: +';;;@ @:;;;;;;;;;;;;;';::;:;:::;;;;;;;@ #';;@ @;:;@ ++:;;;@ @;;;;;;:::@ @;;;;;;;;;@ @;';;;;;''''''

'++++++#[email protected] @``....
;..``..+:  ;#,.,,.,:;'# ,#;;;@ @::';;;;;;;;;;;':;
;;;;::::;;;;@.  :#::@ '#;:@ @;;;;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;''''''
            1. +++'++#[email protected] @```.`..:';..``[email protected]` @,......,;;@ @;;;@ @;;;;;:;;;;;;;';:;;;';;;;;;;;;;;+' @;'# `@;;@ @;;;;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;';;;'''';

+#+++++##+#[email protected] @```..`..;;..``[email protected] @`.......::@ @;;;@ @:;;;;;;;;;;;;';;';;;;';;;;;;;;:;;;@ @;#, @;#; ,#:;;;;@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;';;;''''' ;'+#####[email protected] @.```.``..:..`.`[email protected] @.......,.,@ @:;;@ @;;';;;;;;;';;';;;;;;;;;';:;::;@ @'@ @;@ #';;;;;@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;';';; ;;'+###+#++;@ @..```.`.....`.`[email protected] @.....,..,:@ @;;;@ @;;;;;;;;;;:.:;';';;;;;';:;;:;;@,  :#@ '[email protected] @;;;;;;@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;; ;;'++#+++,@ @...``..`....`.`[email protected] @...,,,,;;;@ @;;;@ @;';;';;;:...,;::';'';;;;:;;:;;'+ `@#  : `@@ @;;;:;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;' ''''++++';@ @....``..`...`.`[email protected] @.,,,.,,.,;@ @;;;@ @';';;:.``.,;;,;;;;;;;;;;:;:;;::@ @: # @;  :#;;;;;;@ @:;;;:;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;''' ''''+++@ @,....``.`...`.`[email protected] @,,......,[email protected] @;;;@ @;';:;;;.``...:,,;;;;;';;;;;:;;:;@ @ ,@ @` @';;;;;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;; '''''++;@ @::...``.`...`.`[email protected] @........,,@ @;;;@ @:;:,:';:::..,..`.:;;;;';;;:;;;;:@,  ; #@ ' @::;;;;;@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;;;; +++'+#+,@ @.;;...`.....`[email protected] @........,[email protected] @;;'@ @:,,,:;;;':.:..`.`.;;;';;';;;;;+# ` @#: ` `@:;::;;;@ @;;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;;;;';;;;;;' +++++#+,@ @.`;;,.`..`[email protected] @[email protected] @;;;@ @::,..,;;';';..`...;;'';;';;;;;;';;@ @'#  ;#:;;;;;:@ @:;;;;;;;:@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;';;;;; +++'#+'+,@ @...,:[email protected] @[email protected] @;;;@ @,;,..,;;+:,::::';';';;;;;:;;;'@ ,@:@ @;;;;;;;:@ @:;:;;;;;;@ @;;;;;;;;;@ @;;;;;;;;;';;; +';+++#+'+,@ @...``..........,@. @:,.,,..,,:@ ,#;;;@ @:,..:;;;;+;;';;;;;;;;';;';;;;;;;#: ++;@ @;;;::;;;@ @:;;;;;;;;# @;;;;;;;;;@ @;;;;;';';;; ++'++++##'+;@ @`....`...,..,..,+'  :#,,,..,,,+; #+;;;@ @,,.`.;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;# @;;#: `@;;:;;;;;@ @;;;;;;;;'+ @;;;;;;;;;@ @;';;;;;'''''';; ++++'++##+'[email protected] @``....`..,,.,,,:,@ @,..,,,,,@` @;;;;@ @,.,::';;;';;';;;;;;;;;;;';;;@ @;;'# '+;;;;;;;;@ @;;;;;;;;#' @;;;;;;;;;@ @;;;;;;'''';;;'; #++'+#++@ @.``...``.,,..:[email protected] +#,,,,,.'# [email protected];;;;@ @;.,;';;;;';;;:;;;';;;;;;;;';;;;;;@` [email protected];;;@ @:;;;;;;;;@` @';;;'@` @;;;;;;;@ @;;';;';;;';, +'+++++';'##++'@ @@@@@@@@@@@@@@@##.++ @+,...'@` #+;;;;@ @@@@@@@@@@@@@@@@;:';;;;;;;;';;;;;;';#; '+;;;@ @;;;:;;;;;#, [email protected]';;;;'@' @;;;;;;;;'@ @;;;''';:,, ++++++#++'@ @::@ #@@@@#` `@';;;;@ @:;;;;;;;;;;';;;;;;;@ @;;;;#: [email protected];;;;;;;;;++ [email protected]@@@@@, @;;;;;;;;;@ @;;;'''''';,;:

  1. ++++++'+##;,@ @;:++ @+;;;@ @;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;';@ @;;;;;@ ++;;;;;;;;;;@  :#;;;;;;;@ @;;''''''''::

+##++++'+'++;,[email protected] @:,,@.  ;@;';;;;@ @;;;;;;;;;';';;;';;;;;';@` `@;;;;;@ @;;;;;;;;;;;@ @';;;;;;;;;@ @;';';';; +++####++':,[email protected] @,:.,@ `@';;;;@ @;;;;;;';;;;;';;;;;;#' '#;;;;;@ @;;;;;;;;;';++ `@+;;;;;;;;;@ @;;''''''''''; '++++++##+++:.,@ @::,.'@ @+';;;;@ @;;';;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;@ @';;;;;#;  :#;;;;;;;;;;;;@. @+'+;;;;;@ @;;;';'; +++++++###+++;,@ @,:,,;[email protected] `@+'';;;;@ @;';;;;;';';;;;;;;::;;;;:@ @;;;;;;'@ #';;;;;;;;;;;;'@` [email protected];;;;;;';;@ @;;;;'''''; +++++++++++###'@ @.;,:',;@` [email protected]+';;';;;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@. `@;;;;:;;@ @;;;;;;;;;;;;;;[email protected]` [email protected];;;;';;;;@ @;;;;';';; +'++++++###[email protected] @::.,::.:@' [email protected]'';;;;@ @;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:+'  ;#;;;;;;;@` @;;;;;;;;;;;;;;;'@; @#;;;;;:;;@ @:;;;;;;; ++++##'[email protected] @;:,,::,;;#@:  ;@#'''''';@ @:;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;:;@ @';;;;;;;#;  ;#;;;;;;;;;;;;;;;;;@@: `[email protected]+,;;;:;;;';';@ @;;;;;';;;;'';;;; +'++++##'+# `@:;::':;;;;;#@#, ,#@@'''''''';@` #;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@ `@;;;;;;;;'# @';;;;;;';;;;;;;;';@@#:` `'@@#;;,;;;::;:'+'@` `@;;;;;;';;;;;; ''+#+++#'[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;:;;;',;:;;:;,'#@@@@@@@@@@#:,;''''''''''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;[email protected]@@@@@@@@@@+;;;;;;;;;#@@@@@@@@@@#;;;;;;';;;;;;;;';';;'#@@@@@@@@@@@@#+':';:::;:,:';+;;'@@@@@@@@@@@@;;;;;;;';;;;;';;;;; ''+#++++'#++++#++,...```....,..:';';;;:,::;,;:,..........,;'''''''''':,.::;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;++++;:;';;:;;;;;;;';;:;;::;;::;+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;';;;;;; ''++++++'#++'++#++.....``......`.:';;'+';;::';::+':,,,..```.......:;''';;,..,:,:;,:.:;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+';;#;:#':;;:;;:;+;'';';;':';::;;:::;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;';;;; '++#++#+'#+++++:.....`......``..;,`.,;+';::+',,'++;......``````.....:'''''';,,;:.:.,.,:,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+++;+#';+;::::::;''';;';':';::;;;::;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; '++#++#+'#+++'.............``...``..`,+'+',';,:::,,.............:';;;';;;;.,:.,,.;:,,;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;';#++'+;;#+;:;;;;'''';';;';';;,;;;,::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;

</a>
W8MD

Note to users: The wiki is currently operating in safe mode. Editing is limited to users with certain privileges in order to deal with spam. You can create a new user account, and confirm your email ID in order to obtain ability to edit pages. Learn how to be an editor or sysop at WikiChristian.

Sponsors: WikiChristian is supported by W8MD's NYC weight loss, sleep and medical aesthetic centers.