Hebrew:Ezekiel 30:21

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

בן־אדם את־זרוע פרעה מלך־מצרים שברתי והנה לא־חבשה לתת רפאות לשום חתול לחבשה לחזקה לתפש בחרב׃ ס