Exodus 20

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search
Exodus 20 - Versions
Exodus 20 Text (WEB)
 1. God spoke all these words, saying,
 2. "I am Yahweh your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
 3. "You shall have no other gods before me.
 4. "You shall not make for yourselves an idol, nor any image of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
 5. you shall not bow yourself down to them, nor serve them, for I, Yahweh your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and on the fourth generation of those who hate me,
 6. and showing loving kindness to thousands of those who love me and keep my commandments.
 7. "You shall not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not hold him guiltless who takes his name in vain.
 8. "Remember the Sabbath day, to keep it holy.
 9. You shall labor six days, and do all your work,
 10. but the seventh day is a Sabbath to Yahweh your God. You shall not do any work in it, you, nor your son, nor your daughter, your male servant, nor your female servant, nor your livestock, nor your stranger who is within your gates;
 11. for in six days Yahweh made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day; therefore Yahweh blessed the Sabbath day, and made it holy.
 12. "Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which Yahweh your God gives you.
 13. "You shall not murder.
 14. "You shall not commit adultery.
 15. "You shall not steal.
 16. "You shall not give false testimony against your neighbor.
 17. "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's."
 18. All the people perceived the thunderings, the lightnings, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. When the people saw it, they trembled, and stayed at a distance.
 19. They said to Moses, "Speak with us yourself, and we will listen; but don't let God speak with us, lest we die."
 20. Moses said to the people, "Don't be afraid, for God has come to test you, and that his fear may be before you, that you won't sin."
 21. The people stayed at a distance, and Moses drew near to the thick darkness where God was.
 22. Yahweh said to Moses, "This is what you shall tell the children of Israel: 'You yourselves have seen that I have talked with you from heaven.
 23. You shall most certainly not make alongside of me gods of silver, or gods of gold for yourselves.
 24. You shall make an altar of earth for me, and shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your cattle. In every place where I record my name I will come to you and I will bless you.
 25. If you make me an altar of stone, you shall not build it of cut stones; for if you lift up your tool on it, you have polluted it.
 26. Neither shall you go up by steps to my altar, that your nakedness may not be exposed to it.'
Exodus 20 Text (Hebrew)
 1. וידבר אלהים את כל־הדברים האלה לאמר׃ ס
 2. אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃
 3. לא יהיה־לך אלהים אחרים על־פני׃
 4. לא תעשה־לך פסל וכל־תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ׃
 5. לא־תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על־בנים על־שלשים ועל־רבעים לשנאי׃
 6. ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃ ס
 7. לא תשא את־שם־יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר־ישא את־שמו לשוא׃ ף
 8. זכור את־יום השבת לקדשו׃
 9. ששת ימים תעבד ועשית כל־מלאכתך׃
 10. ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא־תעשה כל־מלאכה אתה ובנך־ובתך עבדכ ואמתכ ובהמתך וגרך אשר בשעריך׃
 11. כי ששת־ימים עשה יהוה את־השמים ואת־הארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם וינח ביום השביעי על־כן ברך יהוה את־יום השבת ויקדשהו׃ ס
 12. כבד את־אביך ואת־אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר־יהוה אלהיך נתן לך׃ ס
 13. לא תרצח׃ ס
 14. לא תנאף׃ ס
 15. לא תגנב׃ ס
 16. לא־תענה ברעך עד שקר׃ ס
 17. לא תחמד בית רעך לא־תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃ ף
 18. וכל־העם ראים את־הקולת ואת־הלפידם ואת קול השפר ואת־ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק׃
 19. ויאמרו אל־משה דבר־אתה עמנו ונשמעה ואל־ידבר עמנו אלהים פן־נמות׃
 20. ויאמר משה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על־פניכם לבלתי תחטאו׃
 21. ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל־הערפל אשר־שם האלהים׃ ף
 22. ויאמר יהוה אל־משה כה תאמר אל־בני ישראל אתם ראיתם כי מן־השמים דברתי עםכם׃
 23. לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃
 24. מזבח אדמה תעשה־לי וזבחת עליו את־עלתיך ואת־שלמיך את־צאנך ואת־בקרך בכל־המקום אשר אזכיר את־שמי אבוא אליך וברכתיך׃
 25. ואם־מזבח אבנים תעשה־לי לא־תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃
 26. ולא־תעלה במעלת על־מזבחי אשר לא־תגלה ערותך עליו׃ ף
Exodus 20 Text (Greek)
 1. και ελαλησεν κυριος παντας τους λογους τουτους
 2. εγω ειμι κυριος ο θεος σου οστις εξηγαγον σε εκ γης αιγυπτου εξ οικου
 3. ουκ εσονται σοι θεοι ετεροι πλην
 4. ου ποιησεις σεαυτω ειδωλον ουδε παντος ομοιωμα οσα εν τω ουρανω ανω και οσα εν τη γη κατω και οσα εν τοις υδασιν υποκατω της
 5. ου προσκυνησεις αυτοις ουδε μη λατρευσης αυτοις εγω γαρ ειμι κυριος ο θεος σου θεος ζηλωτης αποδιδους αμαρτιας πατερων επι τεκνα εως τριτης και τεταρτης γενεας τοις μισουσιν
 6. και ποιων ελεος εις χιλιαδας τοις αγαπωσιν με και τοις φυλασσουσιν τα προσταγματα
 7. ου λημψη το ονομα κυριου του θεου σου επι ματαιω ου γαρ μη καθαριση κυριος τον λαμβανοντα το ονομα αυτου επι
 8. μνησθητι την ημεραν των σαββατων αγιαζειν
 9. εξ ημερας εργα και ποιησεις παντα τα εργα
 10. τη δε ημερα τη εβδομη σαββατα κυριω τω θεω σου ου ποιησεις εν αυτη παν εργον συ και ο υιος σου και η θυγατηρ σου ο παις σου και η παιδισκη σου ο βους σου και το υποζυγιον σου και παν κτηνος σου και ο προσηλυτος ο παροικων εν
 11. εν γαρ εξ ημεραις εποιησεν κυριος τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις και κατεπαυσεν τη ημερα τη εβδομη δια τουτο ευλογησεν κυριος την ημεραν την εβδομην και ηγιασεν
 12. τιμα τον πατερα σου και την μητερα ινα ευ σοι γενηται και ινα μακροχρονιος γενη επι της γης της αγαθης ης κυριος ο θεος σου διδωσιν
 13. ου
 14. ου
 15. ου
 16. ου ψευδομαρτυρησεις κατα του πλησιον σου μαρτυριαν
 17. ουκ επιθυμησεις την γυναικα του πλησιον σου ουκ επιθυμησεις την οικιαν του πλησιον σου ουτε τον αγρον αυτου ουτε τον παιδα αυτου ουτε την παιδισκην αυτου ουτε του βοος αυτου ουτε του υποζυγιου αυτου ουτε παντος κτηνους αυτου ουτε οσα τω πλησιον σου
 18. και πας ο λαος εωρα την φωνην και τας λαμπαδας και την φωνην της σαλπιγγος και το ορος το καπνιζον φοβηθεντες δε πας ο λαος εστησαν
 19. και ειπαν προς μωυσην λαλησον συ ημιν και μη λαλειτω προς ημας ο θεος μηποτε
 20. και λεγει αυτοις μωυσης θαρσειτε ενεκεν γαρ του πειρασαι υμας παρεγενηθη ο θεος προς υμας οπως αν γενηται ο φοβος αυτου εν υμιν ινα μη
 21. ειστηκει δε ο λαος μακροθεν μωυσης δε εισηλθεν εις τον γνοφον ου ην ο
 22. ειπεν δε κυριος προς μωυσην ταδε ερεις τω οικω ιακωβ και αναγγελεις τοις υιοις ισραηλ υμεις εωρακατε οτι εκ του ουρανου λελαληκα προς
 23. ου ποιησετε εαυτοις θεους αργυρους και θεους χρυσους ου ποιησετε υμιν
 24. θυσιαστηριον εκ γης ποιησετε μοι και θυσετε επ' αυτου τα ολοκαυτωματα και τα σωτηρια υμων τα προβατα και τους μοσχους υμων εν παντι τοπω ου εαν επονομασω το ονομα μου εκει και ηξω προς σε και ευλογησω
 25. εαν δε θυσιαστηριον εκ λιθων ποιης μοι ουκ οικοδομησεις αυτους τμητους το γαρ εγχειριδιον σου επιβεβληκας επ' αυτους και
 26. ουκ αναβηση εν αναβαθμισιν επι το θυσιαστηριον μου οπως αν μη αποκαλυψης την ασχημοσυνην σου επ'
Exodus 20 Text (Latin)
 1. Locutusque est Dominus cunctos sermones hos :
 2. Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Ægypti, de domo servitutis.
 3. Non habebis deos alienos coram me.
 4. Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem quæ est in cælo desuper, et quæ in terra deorsum, nec eorum quæ sunt in aquis sub terra.
 5. Non adorabis ea, neque coles : ego sum Dominus Deus tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios, in tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt me :
 6. et faciens misericordiam in millia his qui diligunt me, et custodiunt præcepta mea.
 7. Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum : nec enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.
 8. Memento ut diem sabbati sanctifices.
 9. Sex diebus operaberis, et facies omnia opera tua.
 10. Septimo autem die sabbatum Domini Dei tui est : non facies omne opus in eo, tu, et filius tuus et filia tua, servus tuus et ancilla tua, jumentum tuum, et advena qui est intra portas tuas.
 11. Sex enim diebus fecit Dominus cælum et terram, et mare, et omnia quæ in eis sunt, et requievit in die septimo : idcirco benedixit Dominus diei sabbati, et sanctificavit eum.
 12. Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longævus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi.
 13. Non occides.
 14. Non mœchaberis.
 15. Non furtum facies.
 16. Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
 17. Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis uxorem ejus, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, nec omnia quæ illius sunt.
 18. Cunctus autem populus videbat voces et lampades, et sonitum buccinæ, montemque fumantem : et perterriti ac pavore concussi, steterunt procul,
 19. dicentes Moysi : Loquere tu nobis, et audiemus : non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur.
 20. Et ait Moyses ad populum : Nolite timere : ut enim probaret vos venit Deus, et ut terror illius esset in vobis, et non peccaretis.
 21. Stetitque populus de longe. Moyses autem accessit ad caliginem in qua erat Deus.
 22. Dixit præterea Dominus ad Moysen : Hæc dices filiis Israël : Vos vidistis quod de cælo locutus sim vobis.
 23. Non facietis deos argenteos, nec deos aureos facietis vobis.
 24. Altare de terra facietis mihi, et offeretis super eo holocausta et pacifica vestra, oves vestras et boves in omni loco in quo memoria fuerit nominis mei : veniam ad te, et benedicam tibi.
 25. Quod si altare lapideum feceris mihi, non ædificabis illud de sectis lapidibus : si enim levaveris cultrum super eo, polluetur.
 26. Non ascendes per gradus ad altare meum, ne reveletur turpitudo tua.
Exodus 20 Text (KJV)
 1. And God spake all these words, saying,
 2. I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
 3. Thou shalt have no other gods before me.
 4. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:
 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;
 6. And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
 7. Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
 8. Remember the sabbath day, to keep it holy.
 9. Six days shalt thou labour, and do all thy work:
 10. But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:
 11. For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
 12. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
 13. Thou shalt not kill.
 14. Thou shalt not commit adultery.
 15. Thou shalt not steal.
 16. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
 17. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.
 18. And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.
 19. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear: but let not God speak with us, lest we die.
 20. And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.
 21. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.
 22. And the LORD said unto Moses, Thus thou shalt say unto the children of Israel, Ye have seen that I have talked with you from heaven.
 23. Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.
 24. An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, and thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen: in all places where I record my name I will come unto thee, and I will bless thee.
 25. And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone: for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it.
 26. Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon.
Exodus 20
RELATED TOPICS
SERMONS, ESSAYS AND OPINIONS
CONTENTS

Verses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Commentary

Exodus 20 contains the Ten Commandments. It is here that God first reminds the Israelites that he is their God who saved them from Egypt and slavery. It is only after he reminds them of his grace that he gives them the laws by which they should live.

This article is a stub. You can help WikiChristian by expanding it. For help please read the WikiChristian Tutorial and our writing guide.

Quotes

Links


Return to Christianity -> Bible -> Exodus

W8MD

Note to users: The wiki is currently operating in safe mode. Editing is limited to users with certain privileges in order to deal with spam. You can create a new user account, and confirm your email ID in order to obtain ability to edit pages. Learn how to be an editor or sysop at WikiChristian.

Sponsors: WikiChristian is supported by W8MD's NYC weight loss, sleep and medical aesthetic centers.